Türkiye’de Yazılım: Kullanım Trendleri ve İstatistikler

Türkiye'de Yazılım Teknolojileri Kullanım Durumu Nedir
Yazılım

Türkiye’de Yazılım: Kullanım Trendleri ve İstatistikler

Yazılım teknolojilerinin her geçen gün daha da önemini artırması ve iş dünyasının da toplumun çeşitli alanlarında derin etkiler yaratması kuşkusuz insanların dikkatini bu alana eviriyor. Türkiye de de bu küresel trendlere paralel olarak yazılım teknolojilerinde hızla gelişen bir pazar olarak öne çıkmaktadır. TÜBİTAK Bilgem’in “Türkiye Yazılım Teknolojileri Kullanım Raporu” da bu konuda önemli bilgiler sunuyor. Gelin bu raporu yakından inceleyelim.

Tübitak tarafından yapılan ankete, bilişim sektöründe çalışan 240 yönetici ve farklı rollerde çalışan 725 personel katılım sağladı. Yöneticilere 24, çalışanlara ise 17 soruyu birden çok seçeneği cevaplayabilecek şekilde yöneltilmiş. 14 farklı perspektiften değerlendirildiği belirtilmiş. Belirtilen profillerin detayı aşağıdaki şekildedir.

Türkiye’de Programlama Dillerine Bakış

Rapora göre, ülkemizde yazılım geliştirme süreçlerinde en çok tercih edilen yazılım dillerini incelediğimizde dünyada kullanılan yazılım dilleri ile paralel olduğunu görmekteyiz. SQL, Java ve C# öne çıkmaktadır. SQL, veri tabanı yönetimi için geniş bir kullanım alanı bulurken, Java ve C# ise büyük ölçekli kurumsal uygulamalar için tercih edilmektedir. Önümüzdeki dönemde ise React.js’in önyüz geliştirmede daha fazla kullanılması beklenirken, Node.js ve Spring gibi arka uç çerçeveleri de yoğun ilgi görmektedir. Diğer yandan Uluslararası kullanım oranlarına kıyasla Python’ın daha az tercih edildiğini açık bir farkla görebiliriz. Kotlin, Go, Dart, Rust gibi yeni diller için Python ile benzer şekilde ülkemizde yaygınlaşması için süreye ihtiyaç olduğu görülüyor.

Kütüphanelerdeki Mevcut Durum

Özellikle .NET teknolojileri ve Microsoft ekosisteminin ön planda olduğu gözlemlenmektedir. Bu teknolojilerin başında ASP.NET Core gelmektedir, çünkü platform bağımsız olması ve açık kaynak kodlu olması gibi avantajlar sağlamaktadır.

ASP.NET Core, Türkiye’de Microsoft teknolojilerini kullanan geliştiriciler arasında giderek daha fazla ilgi görmektedir. Bu durum, geliştiricilerin modern, esnek ve performanslı çözümler arayışlarını yansıtmaktadır. Ayrıca, ASP.NET Core’un sağladığı özellikler ve destekler, kurumsal uygulamalar için tercih edilme sebepleri arasında yer almaktadır.

Java ekosisteminde ise yaygın olarak kullanılan Spring çerçevesi Türkiye’de de popülerliğini korumaktadır. Özellikle büyük ölçekli ve karmaşık uygulamalar için tercih edilen Spring, stabilite ve geniş bir topluluk desteği ile öne çıkmaktadır.

Arka uç geliştirmede ise Node.js’ın önemi giderek artmaktadır. Node.js, özellikle hızlı ve ölçeklenebilir uygulamalar geliştirmek isteyenler arasında yaygın olarak tercih edilmektedir. Türkiye’de Node.js kullanımının gelecekte daha da artması beklenmektedir, çünkü bu teknoloji özellikle daha önce kullanmamış olan geliştiriciler tarafından da ilgi görmektedir.

Veri Tabanı Teknolojilerinde Durum Şaşırtmıyor

Microsoft SQL Server’ın Türkiye’de en çok tercih edilen veri tabanı olduğu grafikte görülüyor. Bu durum, büyük ve kurumsal uygulamalar için güvenilir ve sağlam bir veri yönetim çözümü arayan kurumlar tarafından tercih edilmesinin bir sonucudur.

Ancak, gelecekteki eğilimlerde kurumların açık kaynak çözümlere yönelme isteği dikkat çekmektedir. Özellikle PostgreSQL, açık kaynak yapısı ve gelişmiş özellikleri nedeniyle Türkiye’de daha fazla ilgi görmeye başladı. PostgreSQL bu yöndeki artan popülaritesi, kurumların maliyet etkinliği ve bağımsızlığı ön planda tutma eğilimlerinin bir göstergesi olarak grafikte yerini almış.

MariaDB ise dünya genelinde ilgi gören bir veri tabanı çözümü olmasına rağmen, Türkiye’de benzer bir popülariteye ulaşamamıştır. Bu durum, yerel piyasa dinamiklerinde ve kurumsal tercihlerde farklılıklar olduğunu göstermektedir.

NoSQL veri tabanları alanında ise MongoDB ve Cassandra’nın Türkiye’de önemli kullanım oranlarına sahip olduğu görülüyor. Gelecekte, MongoDB kullanıcılarının bu teknolojiyi sürdürme eğiliminde oldukları ve Elasticsearch, Redis gibi diğer NoSQL çözümlerine de daha fazla yönelecekleri öngörülüyor. Bu durum, özellikle son dönemde artan büyük veri işleme ve analitik ihtiyaçlarında NoSQL çözümlerinin önemini vurgulamaktadır.

Geliştirici Araçlarının Kullanımı

Visual Studio:

Visual Studio, ülkemizdeki yazılım geliştiriciler arasında SQL, C# ve JavaScript gibi dillerde en yaygın tercih edilen entegre geliştirme ortamlarından biridir. Özellikle Microsoft ekosisteminde çalışan ve .NET teknolojileri kullanan geliştiriciler için ideal bir platform sunuyor. Visual Studio, kapsamlı bir entegrasyon ve kolay kullanım özellikleriyle dikkat çekiyor ve bu özellikleri sayesinde büyük ölçekli projelerde tercih sebepleri arasında.

npm ve Paket Yönetimi:

npm (Node Package Manager), JavaScript ve Node.js projelerinde kullanılan en popüler paket yönetim araçlarından biridir. Özellikle JavaScript ekosisteminde geliştirme yapanlar için, harici modüllerin kolayca entegre edilmesini sağlar ve proje bağımlılıklarının yönetimini kolaylaştırır. Türkiye’deki JavaScript geliştiricileri arasında yaygın olarak kullanılan npm, web ve mobil uygulama geliştirme süreçlerinde önemli bir araç olarak öne çıkıyor.

Docker ve Konteynerleştirme:

Docker, yazılım uygulamalarını hızlı ve tutarlı bir şekilde dağıtmak için kullanılan bir konteynerleştirme platformudur. Türkiye’deki geliştirme toplulukları arasında, özellikle mikro hizmet mimarileri ve bulut tabanlı uygulama geliştirme süreçlerinde grafik incelendiğinde Docker’ın kullanımı giderek arttığı görülmektedir. Docker’ın sağladığı izolasyon ve taşınabilirlik özellikleri, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerini optimize etmeye yardımcı oluyor bu özellikleri sayesinde diğer araçlarla arasındaki makası kapattı.

Oyun Geliştirme Araçları:

Oyun geliştirme alanında ülkemizde Unity, Unreal Engine’e göre daha yaygın bir şekilde tercih ediliyor. Unity, geniş platform desteği ve kullanıcı dostu ara yüzü ile özellikle bağımsız oyun geliştiricileri tarafından sıkça tercih edilmektedir. Unreal Engine ise daha geniş ve kompleks oyun projeleri için tercih edilen bir diğer güçlü oyun motorudur.

Bulut ve Sanallaştırma Kullanımı

Kamu Sektöründe Sanallaştırma Çözümleri:

Kamu sektöründe, kurumlarımızın güvenlik hassasiyetleri nedeni ile bulut kullanımlarını sınırlı tutarak daha çok yerinde çalışan sunucular üzerinde sanallaştırma yaptıkları bilinen bir durumdur. Bu alanda VMware’ın baskın olarak kullanıldığını ve Microsoft HyperV çözümünün onu izlediğini görmekteyiz. TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Safir Bulut çözümünün de kullanımının kayda değer şekilde arttığını değerlendirebiliriz.

Özel Sektörde Bulut Çözümleri:

Özel sektörde ise AWS, Google Cloud ve Microsoft Azure gibi büyük bulut hizmetleri sağlayıcıları, işletmelerin esnekliklerini artırmak, ölçeklenebilirliklerini sağlamak ve operasyonel verimliliklerini artırmak gibi sebeplerden dolayı tercih edilmektedir. Bu platformlar, yenilikçi uygulamalar geliştirmek, veri analitiği yapmak, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi ileri teknolojileri entegre etmek için geniş olanaklar sunmaktadır.

Proje Yönetim Metodolojilerinde Çevik Yaklaşım Açık Ara Önde

Türkiye’de proje yönetimi metodolojileri, geleneksel Waterfall (Şelale) yönteminden çevik yaklaşımlara doğru önemli bir evrim geçirmektedir. Bu geçiş grafiğe de yansımış durumda.

Peki, Çevik Yaklaşımı Önemli Kılan Ne?

Waterfall Yöntemi ve Çevik Yaklaşımlar:

Waterfall yöntemi, geleneksel olarak proje yönetiminde bütüncül ve aşamalı bir yaklaşım sunar. Planlama, tasarım, geliştirme, test ve dağıtım gibi adımlar sırasıyla ilerler ve her aşama tamamlandıktan sonra bir sonraki aşamaya geçilir. Ancak bu yöntem, değişen iş gereksinimlerine hızlı yanıt verememe ve esneklik eksikliği gibi zorluklarla karşılaşabilir. İşte bu noktada devreye Scrum’ın avantajları girmekte.

Scrum’un Yükselişi:

Scrum, çevik metodolojiler arasında açık ara en çok tercih edilenidir. Scrum, esnek, işbirlikçi ve sürekli gelişime dayalı bir yaklaşım sunar. Kısa iterasyonlar halinde çalışarak, değişen gereksinimlere ve müşteri geri bildirimlerine hızlı yanıt verir. Bu özellikleri sayesinde özellikle yazılım geliştirme ve dijital ürünlerin hızla pazara sunulmasında tercih edilir.

Bu yazımızda, Türkiye’de hangi yazılım teknolojilerinin tercih edildiğine, potansiyeli yüksek iş alanlarının pazardaki durumlarına ve işe alım süreçlerinde nelerin temel alındığı gibi mühim verilere ışık tuttuk.

Kaynak: Tübitak